Lưu ý : trong phần mô tả của bạn có các từ khóa chính về sản phẩm, để sau này chúng tôi có thể dễ dàng quảng cáo sản phẩm của bạn. Ví dụ : bán xe đạp điện Hội An tại cửa hàng số 01 đường Nguyễn Văn X.

Tin đăng của bạn càng chi tiết, khách hàng sẽ tiếp cận càng nhanh.